Cedekap

cedekap.hr je internet trgovina namirnicama i higijenskim potrepštinama koju smo izradili sa lanac maloprodaje CEDEAKP prisutan na tržištu Velike Gorice. Glavni ciljevi projekta su bili:  Lokalna dostava i poslovanje Plaćanje …

eGusar

Online trgovina mješovite robe koja se zasniva na kućnim potrebštinama, rekreacija, gadgeti itd. Pored standardnih opcija, internet trgovina eGusar ima još dvije dodatne funkcionalnosti, a to su osobno preuzimanja i plaćanje …