MAX dizajn

Klijentova primarna djelatnost je Grafički dizajn, digitalni tisak, oslikavanje vozila, izrada reklama. Klijent je imao potrebu za stranicom gdje bi mogao postaviti svoje reference i portfolio svojih radova, te apelirati na vizualnoatraktivnu prezentaciju informacija kontakta, lokacija, portfolija, princip rada(work flow) Iz tih potreba rodila se ideja za implementacijom „hamburger“ menija kako bi se diferencirali od standardnih navigacija.

Tehnologija

Pogledajte u živo

Otvori stranicu

Podijeli projekt